Využití potenciálu pásma 6 GHz v České republice

Využití potenciálu pásma FE
6 GHz v České republice
/sites/default/files/2023-11/banner_image_small.png
Nadpis
Přivítejte 6 GHz

Od roku 2017 Wi-Fi komunita prosazuje svobodný přístup k novému úseku spektra 6GHz. Stávající využití pro pevné spoje postupně nahrazují optické páteřní trasy. Nechceme, aby každé nové spektrum bylo přidělováno třem podnikatelům v podobě mobilních operátorů.  Podporujeme možnosti využívání nejnovějších technologií, aplikací a služeb bez licencí.

Wi-Fi komunita silně podporuje otevření
pásma 6 GHz (5925–7125 MHz) a zároveň zajišťuje ochranu zavedených služeb, převážně pevných satelitních a pevných služeb.

Nejsme jediní – po celém světě zpřístupňují jejich telekomunikační úřady celé pásmo 6 GHz nebo jeho část bez licence, zatímco jiné čekají na konzultace a vyhodnocení. 

Přitom standardy pro 802.11 a jejich certifikace jsou dokončeny. Na trhu je již nyní dostupná celá řada technických řešení s nejméně gigabitovou přenosovou rychlostí. 

WiFi Alliance, která stojí za vývojem bezlicenčních technologií IEEE 802.11, poskytuje pro všechny domácnosti a podnikatele velmi podobné možnosti jako v případě posledních generací mobilních sítí. 
Mnoho globálních podniků používá obdobné matematické modely jako v 3GPP 5G a pozdější. 

Rozdíl mezi technologiemi je dostupnost frekvenčního pásma. Nenechme si vzít svobodu šířit bezdrátově datové toky bez mobilního operátora. 

Pásmo 6 GHz (5925–7125 MHz) potřebujeme, aby bylo dosaženo národních cílů širokopásmového připojení a maximalizovali ekonomický přínos pro společnost. 

Bez zachování frekvenčních prostředků nebude v budoucích desetiletích možné distribuovat optické kapacity v prostorách firem a domácností. 
Pásmo 6GHz je na desetiletí poslední příležitost pro zachování trhu s mnoha aktéry. 

Nadpis
OTEVŘENÍ WI-FI V PÁSMU 6 GHZ
Obrázek
wifi
Wi-Fi je rozhodující pro připojení

Nezbytnou součástí širokopásmového poskytování je nyní celosvětově více než 16 miliard Wi-Fi zařízení. Wi-Fi umožňuje firmám pracovat a lidem se připojit k internetu v městských, předměstských a venkovských oblastech. Nová generace Wi-Fi / Wi-Fi 6E může umožnit řadu nových aplikací přinášejících sociální i ekonomické výhody. 

Obrázek
signal
Potřeba přístupu k 6 GHz bez licence

Společnosti mohou využívat spektrum osvobozené od licencí k vývoji nových služeb. Současná pásma Wi-Fi
(2,4 GHz a 5 GHz) neposkytují souvislé bloky spektra pro širší kanály, které umožní Wi-Fi 6E poskytovat optimální výkon pro rychlost a latenci. S vhodnými pravidly může Wi-Fi koexistovat s pevnými systémy a dalšími stávajícími uživateli spektra 6 GHz.

Obrázek
wave
Využijte plný potenciál celého pásma 6 GHz

Existuje naléhavá potřeba poskytnout bezlicenční přístup k plným 1200 MHz pásma 6 GHz, aby bylo možné uspokojit stále rostoucí požadavky na širokopásmové služby a aplikace. Standardy Wi-Fi 6E jsou kompletní, vybavení je na trhu a připraveno k použití, plus autorizace spektra bez licencí v celém pásmu by prospěla mobilnímu offloadu a backhaul. 

Nadpis
Wi-Fi v České republice

Bezdrátová síť Wi-Fi má v ČR význačnou roli při přenosu dat v domácnostech i ve firmách. Tato síť je již nyní efektivní a rozšířená, s výrazně vyšším množstvím přenášených dat ve srovnání s mobilními sítěmi. Wi-Fi sítě jsou také mnohem efektivnější využíváním dostupných rádiových kmitočtů, dokáží přenést mnohem více dat na jednotku kmitočtového pásma. Dokument upozorňuje na trend budování bezdrátových lokálních sítí s využitím standardu Wi-Fi, což znamená, že nedostatek volných rádiových frekvencí pro zařízení Wi-Fi začíná bránit plnému využití datových připojení. 

Vzhledem k těmto faktům tvůrci dokumentu zdůrazňují, že pásmo 6 GHz by mělo být zpřístupněno pro bezlicenční použití, zejména pro služby Wi-Fi. Toto by mohlo podpořit konkurenceschopnost a dostupnost elektronických komunikačních služeb v České republice.