Aktuality a činnosti
Výbor nezávislého ICT průmyslu převzal záštitu konference Kam kráčí digitální sítě 4. 5. 2023
Testovací zpráva jen tak
Test

Čím se výbor zabývá

Výbor je otevřený novým členům, kterými mohou být právnické i fyzické osoby nebo sdružení právnických či fyzických osob. Zjistěte podrobné informace jak zažádat o členství a co vám to přináší.

Dotační podpora

Dotační pracovní skupina je partnerem státu při přípravě dotačních programů pro výzvy v oblasti ICT a přináší členům informace o připravovaných výzvách. 

Regulace

Naší doménou je regulace v ČR i v Evropské unii na úrovni mezinárodních institucí. Legislativa, doporučení, odborné skupiny. Jsme připomínkovým místem.

VNICTP

Sdružujeme firmy a organizace působící v sektoru informačních a komunikačních technologií, které mají zájem na zachování a rozvoji konkurenčního prostředí a vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu.

Podpora výstavby

Spolupracujeme s orgány státní a veřejné samosprávy ve věcech souvisejících s výstavbou NGA/NGN infrastruktury. Pomáháme propojit soukromý a státní sektor, aby spolupráce byla úspěšná.

Kolektivní správa autorských práv

Spolupracujeme a vyjednáváme podmínky s mediálními domy a s kolektivními správci

Aktuality a činnost Výboru

Tiskové zprávy, novinky, doporučení, školení, workshopy, odborné konference

Kdo jsme?

Výbor sdružuje firmy a organizace působící v sektoru informačních a komunikačních technologií, které mají zájem na zachování a rozvoji konkurenčního prostředí a vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu v České republice.

Účelem spolku je tedy rozvoj zdravého konkurenčního prostředí jakožto jednoho z nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje a důraz na zásady a pravidla volné hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.

Základní činností spolku je zastupování jeho členů ve vztahu k orgánům státní moci při tvorbě pravidel a legislativy týkajících se regulace podnikání v elektronických komunikacích.

Členství se vyplatí

Asociace slouží svým členům ochraně zájmů členských subjektů
Poskytuje informační výhodu, podílí se na tvorbě příslušné legislativy
Krizová a provozní komunikace se zastupovanou částí trhu
Výkonní vedoucí pracovních skupin vytváří partnery či protiváhu orgánům státní moci
Cílem asociace je ochrana férového konkurenčního prostředí
Jsme významná asociace se silným hlasem, připomínkovatelem a partnerem vlády České republiky

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem